Taneczny start

Zapraszamy dzieci szkół podstawowych na zajęcia taneczne.

Podstawowym założeniem zajęć jest nauka tańca, rozwijanie twórczej, muzyczno - ruchowej aktywności dziecka, kształtowanie jego osobowości i edukacji kulturalnej. Na zajęciach tych uczniowie poznają tańce towarzyskie, zarówno standardowe, jak i latynoamerykańskie, elementy, podstawowe figury z innych stylów tanecznych.

Dobrze przygotowana kadra z uprawnieniami zapewni Waszym dzieciom bezpieczeństwo i odpowiednią edukację taneczną.

Na zajęciach uczniowie poznają zasady etykiety tańca, umiejętności właściwego zachowania względem partnera. Zajęcia taneczne mobilizują nie tylko sferę motoryczną, ale i intelektualną, co sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowości dzieci. Likwidują wewnętrzne zahamowania, nieśmiałość i niepewność. Ponadto rozwijają również wrażliwość artystyczna na piękno ruchu i ciała. Są doskonałą formą odprężenia, relaksu od codzienności szkolnej.

Zapisy pod numerem tel. 607 564 672